Ed Latiers (penningmeester)

Welkom bij de website van Buurtvereniging Brikkenoven

Bestuur - Ed Latiers

 

 

Mijn naam is Ed. Latiers, vanaf 1999 woonachtig op Brikkenoven 37 en vanaf de laatste ledenvergadering penningmeester.

Voor mij een Aha-Erlebnis want in de periode 2001 tot 2003 heb ik deze functie ook al vervuld.

En dan is het toch een hele eer als je gevraagd wordt om deze functie, weliswaar voor een bepaalde periode, weer op te pakken.

Evenals in de eerste periode heb ik met enthousiaste en motiverende medebestuursleden mogen kennismaken en ik hoop dat ik de komende jaren een steentje aan dit mooie bestuur kan bijdragen.

 

Buurtevereniging Brikkenoven, secretariaat: Haaghuizen 30 te Roermond

info@brikkenoven.nl